Предмети и фонд часова

Објављено понедељак, 14 децембар 2009

Предмети и фонд часова у млађим разредима

Ред. број А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180
2. Енглески језик 2
72 2 72 2 72 2 72
3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180
4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - -
5. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72
6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72
7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36
8. Физичко васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108
9. Здравствено васпитање - - 1 36 - - - -
10. Познавање природе - - - - - - 2 72
11. Познавање друштва - - - - - - 2 72
УКУПНО: А 19 684
20
720
20
720
20
720
Ред. број Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1. Верска настава
Грађанско васпитање
1 36 1 36 1 36 1 36
2. Народна традиција 1 36 - - 1 36 1 36
3. Чувари природе - - 1 36 - - - -
УКУПНО: Б 2 72 2 72 2 72 2 72
УКУПНО: А+Б 21 756 22 792 22 792 22 792

 

Облици образовно-васпитног рада

Ред. број Облик образовно-васпитног рада Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Редовна настава
21 756 22 792 22 792 22 792
2. Допунска настава
1
36 1 36 1 36 1 36
3. Додатни рад - - - - - - 1 36

 

Ред. број Остали облици образовно-васпитног рада Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Час одељенског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36
2. Друштвене, техничке, хуманитарне и друге активности 1-2
36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72
3. Екскурзије 1-3 дана год. 1-3 дана год. 1-3 дана год. 1-3 дана год.

 

Предмети и фонд часова у старијим разредима

Ред. број А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Српски језик
5 180 4 144 4 144 4 144
2. Енглески језик 2
72 2 72 - - - -
3. Руски језик
- - - - 2 72 2 68
4. Ликовна култура
1 36 1 36 1 36 1 34
5. Музичка култура
2 72 1 36 1 36 1 34
6. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68
7. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68
8. Физика - - 2 72 2 72 2 68
9. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136
10. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68
11. Хемија - - - - 2 72 2 68
12. Техничко и информатичко образ.
2 72 2 72 - - - -
13. Техничко образовање
- - - - 2 72 2 68
14. Физичко васпитање
2 72 2 72 3 108 3 102
УКУПНО: А 23 828
24
864
27
972
27
918
Ред. број Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1. Верска настава
Грађанско васпитање
1 36 1 36 1 36 1 34
2. Руски језик
2 72 2 72 - - - -
3. Физичко васпитање - изабрани спорт
1 36 1 36 - - - -
УКУПНО: Б 4 144 4 144 1 36 - -
УКУПНО: А+Б 27 972 28 1008 28 1008 28 952
Ред. број В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1. Енглески језик - - - - 2 72 2 68
2. Информатика и рачунарство
1 36 1 36 - - - -
3. Основе информатике и рачунарства
- - - - 1,11 40 1,76 60
УКУПНО: В
1 36 1 36 3,11 112 3,76 128
УКУПНО: А+Б+В 28 1008 29 1044 31,11 1120 30,76 1080