Кадровска структура

Објављено понедељак, 14 децембар 2009

Ваннаставно особље

Редни бројПрезиме и имеПослови на којима радиСтручна спрема
1. Вујовић Милоје директор висока
2. Лазовић Маријана педагог висока
3. Сокић Мирјана секретар висока
4. Чкоњевић Вера

руководилац

рачуноводства

виша
5. Ивановић Радојле домар средња
6. Ковачевић Радинка сервирка средња
7. Ресимић Миодраг ложач основна школа
8. Вујовић Гордана помоћни радник средња
9. Чакаревић Боривоје помоћни радник основна школа
10. Ружичић Милијана помоћни радник основна школа
11. Јовановић Новак библиотекар висока
12. Славковић Ивана продужени боравак висока

 

Разредна настава

Редни бројПрезиме и имеВрста стручне спремеПредмет који предаје
1. Божовић Снежана професор разредне наставе разредна настава I разреда
2. Стефановић Гордана професор разредне наставе разредна настава II разреда
3. Јеринић Слађана професор разредне наставе разредна настава III разреда
4. Лакићевић Миливоје наставник разредне наставе разредна настава IV разреда

 

Предметна настава

Редни бројПрезиме и имеВрста стручне спремеПредмет који предаје
1. Мутавџић Мила наставник српског језика српски језик
2. Јовановић Новак професор руског језика руски језик
3. Ерак Татјана наставник енглеског језика енглески језик
4. Павловић Зоран наставник ликовне културе ликовна култура
5. Максимовић Кристина професор музичке културе музичка култура
6. Тодоровић Далиборка професор историје

историја и

грађанско васпитање

7. Миликић Ирена професор географије

географија и 

грађанско васпитање

8. Шипетић Владан професор технике и информатике

физика и

грађанско васпитање

9. Миловановић Милан професор математике математика
10. Вујовић Татјана професор биологије биологија
11. Поповић Гордана професор хемије хемија
12. Гавриловић Мила професор техничког образовања

техничко и информатичко

образовање

13. Стевановић Горан професор технике и информатике

техничко и информатичко

образовање

14. Парезановић Срђан професор физичког васпитања

физичко васпитање и 

изабрани спорт

15. Павловић Жикица професор физичког васпитања изабрани спорт
16. Ђорђевић Слађана  професор технике и информатике информатика и рачунарство
17. Матијевић Ђорђе наставник верске наставе верска настава